Mystic Herbs – Kanna

Mystic Herbs – Kanna

Price : €12.95
Tripium

Tripium

Price : €28.00
Acid

Acid

Price : €28.95
Trippy Crazy Mega Pack

Trippy Crazy Mega Pack

Price : €112.03
Hawaiinium

Hawaiinium

Price : €27.95
Halucium

Halucium

Price : €24.95
Hofnium

Hofnium

sold out
LaSiDium

LaSiDium

sold out
Iridium - BongBastic

Iridium - BongBastic

Price : €32.95
Trippy Pack

Trippy Pack

Price : €89.85
Psilocybium

Psilocybium

sold out
Cesium

Cesium

sold out
Ephedra Supercaps

Ephedra Supercaps

Price : €75.00
Lutetium

Lutetium

sold out
Ayahuasca Kit 9

Ayahuasca Kit 9

sold out
Ayahuasca Kit 8

Ayahuasca Kit 8

sold out
Ayahuasca Kit 7

Ayahuasca Kit 7

sold out
Jolly Trippy

Jolly Trippy

sold out
Xts Extase

Xts Extase

sold out
X-Ony

X-Ony

sold out
Bc2

Bc2

sold out
Euphori E

Euphori E

Price : €7.95
Dionysos

Dionysos

sold out
Trip-e

Trip-e

sold out
Ayahuasca Kit 6

Ayahuasca Kit 6

Price : €14.00
Ayahuasca Kit 5

Ayahuasca Kit 5

Price : €13.00
Ayahuasca Kit 4

Ayahuasca Kit 4

Price : €15.00
Ayahuasca Kit 3

Ayahuasca Kit 3

Price : €18.00
Ayahuasca Kit 2

Ayahuasca Kit 2

Price : €18.00
Ayahuasca Kit 1

Ayahuasca Kit 1

Price : €15.00
Virola Bark

Virola Bark

Price : €10.00
Psychotria Viridis

Psychotria Viridis

Price : €24.00
Peganum Harmala - Samen

Peganum Harmala - Samen

Price : €9.70
Diplopterys cabrerana

Diplopterys cabrerana

Price : €10.00
Banisteriopsis Caapi

Banisteriopsis Caapi

Price : €13.00
Lobelia Inflata

Lobelia Inflata

Price : €9.00
Sida Cordifolia

Sida Cordifolia

Price : €8.90
Desmanthus Illinoensis

Desmanthus Illinoensis

Price : €7.20
Phalaris Arundinacea

Phalaris Arundinacea

Price : €4.40
Voacanga Africana

Voacanga Africana

Price : €4.95
Agave Tequilana Samen

Agave Tequilana Samen

Price : €7.95
Coffea Arabica Samen

Coffea Arabica Samen

Price : €5.95
Psychotria Viridis Samen

Psychotria Viridis Samen

Price : €15.95
Peganum Harmala Samen

Peganum Harmala Samen

Price : €8.95
Passiflora Edulis Samen

Passiflora Edulis Samen

Price : €7.95
Nicotiana Tabacum Samen

Nicotiana Tabacum Samen

Price : €4.45
Lophophora Samen gemischt

Lophophora Samen gemischt

Price : €6.95
Trichocereus Pachanoi Samen

Trichocereus Pachanoi Samen

Price : €5.95
Lophophora Wiliamsii Samen

Lophophora Wiliamsii Samen

Price : €7.95
Peyote Samen

Peyote Samen

sold out
Entada rheedii

Entada rheedii

Price : €9.90
Mystic Hash

Mystic Hash

Price : €13.50
Cannabis Sativa

Cannabis Sativa

Price : €10.00
Wild Dagga Blüten

Wild Dagga Blüten

Price : €9.70
Absinth

Absinth

Price : €8.50
Herbal Spliff Mix

Herbal Spliff Mix

Price : €15.50
Giftlattich - Wild Lettuce

Giftlattich - Wild Lettuce

Price : €8.50
Galangal

Galangal

Price : €8.95